SPOLEČNOST DEWEL, A.S. BYLA ZALOŽENA V ŘÍJNU ROKU 1996

Co umíme

 • Vypořádání majetkoprávních vztahů při výstavbě inženýrských sítí - jednání s vlastníky nemovitostí a pozemků dotčených výstavbou inženýrských sítí, uzavření a administrace smluv o zřízení věcného břemena.
 • Zpracování geometrických plánů inženýrských sítí a plánů rozsahu věcných břemen.
 • Spolupráce s Katastrálními úřady, zavkladování věcných břemen.
 • Zajištění vyjádření a závazných stanovisek správců inženýrských sítí, a státních institucí k vypořádání majetkoprávních vztahů.
 • Analýza a optimalizace procesů s implementací IT podpory v oblasti řešení majetkoprávních vztahů při výstavbě liniových staveb.
 • Vyhotovení a provoz webové aplikace s vizualizací stavu vlastnictví a majetkoprávního vypořádání.
 • Analýza a optimalizace vnitřních procesů organizací.

Předmět činnosti

Nákup & prodej

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

Vypořádání majetkoprávních vztahů

Zřizování věcných břemen pro energetické stavby.

Organizace & ekonomika

Činnost organizačních poradců.

SKÝM SPOLUPRACUJEME

Jsme partnery pro projektové kanceláře a společnosti se zaměřením na výstavbu a provoz inženýrských sítí.
S výrobními podniky s orientací na výstavbu zařízení výroby a rozvodu tepla, plynárenských technologií a energetických celků.
S poradenskými společnostmi se zaměřením na projektové řízení při optimalizaci procesů správy dat, implementaci IT aplikací v oblasti řešení a správy majetkoprávních vztahů, a problematiku životního prostředí.

Kontaktní formulář


Dewel, a.s

 • Adresa místa podnikání: Krupská 19/33, Teplice 415 01
 • IČO: 25258494 | DIČ: CZ25258494
 • Identifikátor datové schránky: 455dp6i
 • Příjem poštovních datových zpráv: ANO
 • Email: info@dewel.cz Telefon: +420 725 369 884

 •